Modulen omfattar 1 dag

Kursledare:


Tom Nilsson
har lång erfarenhet som ledare inom näringslivet och har som konsult sedan 1992 inriktat sig på rekonstruktioner av företag och utbildningar i ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling både i Sverige och utomlands.

 

Hemsida: www.tarni.com
E-post: info@tarni.com

Tel: 0431-44 80 44
Mobil:
070 336 08 02Modul Ledarskap
Praktisk ledarskap för chefer

Utbildningen vänder sig till Dig som:

- skall tillträda en chefsposition
- nyligen har tillträtt
en chefsposition
-
har varit chef en tid och vill utvecklas ytterligare

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas
Chefskap - förmåga att ta ansvar för sin verksamhet - och
Ledarskap - förmågan att leda sin personal mot gemensamma mål

Denna modul bör kompleteras med modul Personlig utveckling

Ledarskapsmodulens innehåll:

Chefen och ledarskapet
Styrformer och styrverktyg
Mål, visioner och värderingar
Etik och moral
Organisationsstrukturer
Makt, ansvar och delegering
Framtidsberedskap, utveckling och förändring
Anställdskap- engagemang och trivsel
Kommunikation och Information
Presentations- och framställningsteknik
Utvecklingssamtal
Konflikthantering
Mobbning
Mentorskap, Coaching, Fadderskap

Beskrivning (klicka för beskrivning)

Kursansvarig: Tom Nilsson - TARNI Management

Tid: kl 09.00 -12.00 och 13.00 - 16.30

Kostnad: 5 400 kronor exkl.moms/deltagare.
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår